7 Bài viết 41 Điểm 7 Người theo dõi
Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm thương trường của mình để những doanh nhân trẻ bớt vấp ngã hơn trên con đường lập nghiệp.
1 Bài viết 20 Điểm 3 Người theo dõi
1 Bài viết 20 Điểm 2 Người theo dõi
6 Bài viết 6 Điểm 1 Người theo dõi
Founder & CEO at TruyenNghe.com
Admin ( Mã số : 00271)
0905995042 CEO@smartwebsite.vn
8 Bài viết 3 Điểm 1 Người theo dõi
196 Pasteur, P6, Q.3, TP HCM

Nội dung tự giới thiệu 

Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu 

Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu Nội dung tự giới thiệu 

1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Tôi là CEO thinkpad
4 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Học sinh Lớp 1
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
Dạy tại khoa xây dựng đại học kiến trúc tp hcm
DN, tổ chức ngành Giáo dục học
1 Bài viết 1 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường tại Thành phố Hà Nội
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi

Quản lý ( Mã số : 00001)
0904888999 support@gmail.com
24 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Chọn và nhân giống cây trồng tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Công nghệ kỹ thuật thiết bị y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Kiến trúc tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
4 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Dịch vụ chăm sóc gia đình tại Thành phố Hà Nội
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 2 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Dược học tại Thành phố Cần Thơ
2 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Thiết kế thời trang tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Kỹ thuật hình ảnh y học tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Thành phố Hà Nội
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Kinh doanh nông nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Công nghệ thực phẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Sản xuất sản phẩm giặt tẩy tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
2 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Quản lý giáo dục tại Thành phố Hải Phòng
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Y tế công cộng tại Thành phố Hà Nội
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
DN, tổ chức ngành Quản lý giao thông đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
1 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi
1 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Đại học Công nghệ (ĐHQG Hà Nội) - Hà Nội
0 Bài viết 0 Điểm 1 Người theo dõi
Sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng tại Đại học Kiến trúc TP.HCM - TP Hồ Chí Minh
0 Bài viết 0 Điểm 0 Người theo dõi