Hợp tác

Cộng đồng Truyền Nghề được thiết kế dựa trên một hệ sinh thái trong tự nhiên, chúng tôi luôn hấp thụ mọi sự đóng góp từ môi trường để có thể thích nghi với nó. Vì vậy nên chúng tôi luôn đón nhận mọi sự hợp tác đến từ tất cả mọi người.

Bạn có thể hợp tác với chúng tôi bằng trí tuệ và uy tín như làm Cố vấn chuyên môn, Cố vấn chiến lược, marketing, Mentor, Admin, người duyệt bài, sale cộng tác viên… hoặc hợp tác với chúng tôi bằng tài chính như làm nhà đầu tư, làm người đại diện khai thác và quản lý một ngành, một địa phương… hoặc bất cứ hình thức hợp tác nào mà bạn muốn.

Bạn có thể là cá nhân hoặc tổ chức, có thể là người Việt Nam hay người nước ngoài, có thể thuộc bất kỳ ngành nghề nào, miễn là bạn có chung một niềm tin với chúng tôi, đó là: “nếu mọi người được học hỏi và làm việc theo đúng bản tính tự nhiên của mình thì sẽ không còn ai phải khổ sở đi kiếm tìm lại cái hạnh phúc nguyên sơ mà loài vật nào cũng có sẵn”.

Hãy gửi thư ngỏ cho chúng tôi đến email: info@truyennghe.com hoặc gọi số hotline: 0905995042 để chúng ta có thể bàn luận thêm khi gặp mặt.

Fanpage: facebook.com/truyennghe.com