Săn nhân sự - Head Hunter

Head hunter – săn nhân sự cao cấp, bảo mật thông tin của nhà tuyển dụng


Nếu công ty của bạn khá lớn, và bạn không muốn các đối thủ biết rằng bạn đang cần tuyển một số vị trí quan trọng, đó là lúc bạn nên sử dụng dịch vụ HEAD HUNTER của chúng tôi. Bạn sẽ có ngay những người phù hợp nhất để phỏng vấn cho đến khi tuyển được người phù hợp.

Vì sao bạn nên chọn dịch vụ Head Hunter của Truyền Nghề?

Vì chúng tôi luôn bảo mật thông tin của khách hàng; chúng tôi có hơn 50.000 hồ sơ ứng viên cao cấp với đầy đủ thông tin về năng lực, tính cách, kinh nghiệm; chúng tôi có một mạng lưới các chuyên gia tuyển dụng cộng tác với Truyền Nghề trong mọi lĩnh vực.

Do đó, mọi yêu cầu tuyển dụng của khác hàng sẽ được ẩn thông tin nhà tuyển dụng, được các chuyên gia tuyển dụng phân tích kỹ lưỡng, sau đó Trí tuệ nhân tạo của chúng tôi sẽ thực hiện hai công việc: một mặt, nó sẽ tìm trong kho hơn 50.000 hồ sơ ứng viên những người phù hợp nhất để nhân viên của chúng tôi liên lạc mời họ tham gia ứng tuyển; mặt khác, nó sẽ đưa yêu cầu của bạn đến những chuyên gia tuyển dụng trong lĩnh vực phù hợp để họ giới thiệu những người phù hợp.

Giá của gói dịch vụ này là 2 tháng lương của ứng viên và không ít hơn 30 triệu đồng (sẽ không hoàn trả trong mọi trường hợp). Sau khi ký hợp đồng, chúng tôi sẽ liên tục gửi những người phù hợp cho bạn phỏng vấn cho đến khi chọn được người phù hợp.


Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@truyennghe.com
Fanpage: facebook.com/truyennghe.com