Tuyển dụng & Đặt hàng nhân sự

Đăng tin tuyển dụng miễn phí, đặt hàng những nhân sự đặc biệt theo yêu cầu
Bạn có thể đăng tin tuyển dụng nhân sự hoàn toàn miễn phí tại TruyenNghe.com. Tuy nhiên, khi đó tin của bạn chỉ có trên bản tin của những người đang theo dõi bạn, nếu bạn muốn đưa tin của mình lên bản tin của tất cả ứng viên phù hợp trên mạng xã hội này, bạn phải mua gói quảng cáo tin. Mức phí quảng cáo tin sẽ phụ thuộc vào yêu cầu của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết. 

khi bạn cần tuyển nhân sự với những yêu cầu đặc biệt nào đó, hãy đặt hàng cộng đồng Truyền Nghề và bạn sẽ có được nhân sự đúng yêu cầu tuyển dụng.

Chúng tôi làm điều đó bằng cách nào?

Đầu tiên, chúng tôi tập hợp các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, sau đó, gửi chúng đến các Trung Tâm Truyền Nghề chuyên ngành, họ sẽ tự chiêu sinh học viên để đào tạo hoặc liên kết với các trường đại học để có được những ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp chỉ phải trả từ 1 đến 2 tháng lương của nhân sự khi đã tuyển dụng được nhân sự đúng yêu cầu. Chúng tôi sẽ liên tục gửi những ứng viên đến cho doanh nghiệp phỏng vấn cho đến khi tuyển được người phù hợp. 
Dịch vụ này rất phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn hoặc với những doanh nghiệp đã có kế hoạch nhân sự trong dài hạn. 

Liên hệ hotline: 0905995042
Email: info@truyennghe.com
Fanpage: facebook.com/truyennghe.com